Женска доминация – активни жени доминират мъжете. Традиционно ролята на жените се приема за пасивна в секса, но не и тук. Нашите жадни за власт шефки разбиват тези стериотипи!